Orbit

:::

专任

 • 职称 : 教授兼商管学院院长
 • 姓名 : 曾真真
 • 电子邮件 : jenjen@uch.edu.tw
 • 联络电话 : 03-4581196 # 6702
 • 研究室 : 行政大楼 518室
 • 个人网址 :  
 • 职称 : 副教授
 • 姓名 : 许怡隆
 • 电子邮件 : ylhsu@uch.edu.tw
 • 联络电话 : 03-4581196 # 6709
 • 研究室 : 行政大楼 416室
 • 个人网址 :  
 • 职称 : 副教授兼商管学院秘书
 • 姓名 : 李婉真
 • 电子邮件 : wanchenlee@uch.edu.tw
 • 联络电话 : 03-4581196 # 6707
 • 研究室 : 行政大楼 527室
 • 个人网址 :  
 • 职称 : 副教授
 • 姓名 : 曾晓萍
 • 电子邮件 : shopping@uch.edu.tw
 • 联络电话 : 03-4581196 # 6708
 • 研究室 : 行政大楼 517室
 • 个人网址 :  
 • 职称 : 副教授
 • 姓名 : 沈冠甫
 • 电子邮件 : jackie@uch.edu.tw
 • 联络电话 : 03-4581196 # 7318
 • 研究室 : 行政大楼 910B室
 • 个人网址 :  
 • 职称 : 助理教授
 • 姓名 : 周炳宏
 • 电子邮件 : phchou@uch.edu.tw
 • 联络电话 : 03-4581196 # 6705
 • 研究室 : 行政大楼 523室
 • 个人网址 :  
 • 职称 : 助理教授
 • 姓名 : 林幸桦
 • 电子邮件 : carol.lin@uch.edu.tw
 • 联络电话 : 03-4581196 # 6706
 • 研究室 : 行政大楼 524室
 • 个人网址 :  
 • 职称 : 助理教授
 • 姓名 : 林秀怡
 • 电子邮件 : hylin@uch.edu.tw
 • 联络电话 : 03-4581196 # 7315
 • 研究室 : 行政大楼 915室
 • 个人网址 :  
 • 职称 : 助理教授
 • 姓名 : 王忠建
 • 电子邮件 : jonewang@uch.edu.tw
 • 联络电话 : 03-4581196 # 6713
 • 研究室 : 行政大楼 904A室
 • 个人网址 :  
 • 职称 : 助理教授
 • 姓名 : 许仁综
 • 电子邮件 : jthsu@uch.edu.tw
 • 联络电话 : 03-4581196 # 6703
 • 研究室 : 行政大楼 528室
 • 个人网址 :  
 • 职称 : 专案副教授兼招生处宣传组组长
 • 姓名 : 张鼎焕
 • 电子邮件 : ctingh@uch.edu.tw
 • 联络电话 : 03-4581196 # 6538
 • 研究室 : 行政大楼 312室
 • 个人网址 :  

兼任